fbpx
WhatsApp

Terma dan Syarat

Nano Medic Care Sdn Bhd

Dikemas kini pada 2020-09-01

 

 

Terma Am

Dengan mengakses dan membuat pesanan dengan Nano Medic Berhati-hati, anda mengesahkan bahawa anda bersetuju dan terikat dengan terma perkhidmatan yang terkandung dalam Terma & Syarat yang digariskan di bawah. Terma ini digunakan untuk keseluruhan tapak web dan sebarang e-mel atau jenis komunikasi lain antara anda dan Nano Medic Penjagaan.

Dalam keadaan apa pun tidak boleh Nano Medic Pasukan penjagaan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan data atau keuntungan, yang timbul daripada penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, bahan di tapak ini, walaupun jika Nano Medic Pasukan penjagaan atau wakil yang diberi kuasa telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Jika anda menggunakan bahan dari tapak ini menyebabkan keperluan untuk servis, pembaikan atau pembetulan peralatan atau data, anda akan menanggung sebarang kos daripadanya.

Nano Medic Penjagaan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang hasil yang mungkin berlaku semasa penggunaan sumber kami. Kami berhak untuk menukar harga dan menyemak semula dasar penggunaan sumber pada bila-bila masa.

 

lesen

Nano Medic Care memberi anda lesen yang boleh dibatalkan, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, terhad untuk memuat turun, memasang dan menggunakan tapak web dengan ketat mengikut syarat Perjanjian ini.

Terma & Syarat ini adalah kontrak antara anda dan Nano Medic Penjagaan (dirujuk dalam Terma & Syarat ini sebagai “Nano Medic Peduli", "kami", "kami" atau "kami"), penyedia Nano Medic Laman web penjagaan dan perkhidmatan yang boleh diakses daripada Nano Medic Laman web Care (yang secara kolektif dirujuk dalam Terma & Syarat ini sebagai “Nano Medic Perkhidmatan Penjagaan”).

Anda bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma & Syarat ini, sila jangan gunakan Nano Medic Perkhidmatan Penjagaan. Dalam Terma & Syarat ini, "anda" merujuk kepada anda sebagai individu dan kepada entiti yang anda wakili. Jika anda melanggar mana-mana Terma & Syarat ini, kami berhak untuk membatalkan akaun anda atau menyekat akses ke akaun anda tanpa notis.

 

Definisi dan istilah utama

Untuk membantu menjelaskan perkara yang sejelas mungkin dalam Terma & Syarat ini, setiap kali mana-mana syarat ini dirujuk, ditakrifkan dengan ketat sebagai:

 • Cookie: sejumlah kecil data yang dihasilkan oleh laman web dan disimpan oleh penyemak imbas web anda. Ia digunakan untuk mengenal pasti penyemak imbas anda, memberikan analisis, mengingat maklumat tentang anda seperti pilihan bahasa anda atau maklumat log masuk.
 • Syarikat: apabila istilah ini menyebut "Syarikat," "kami," "kami" atau "kami," ia merujuk kepada Nano Medic Care, yang bertanggungjawab untuk maklumat anda di bawah Terma & Syarat ini.
 • Negara: di mana Nano Medic Penjagaan atau pemilik/pengasas Nano Medic Penjagaan adalah berasaskan, dalam kes ini adalah Malaysia
 • Peranti: sebarang peranti yang disambungkan ke Internet seperti telefon, tablet, komputer atau mana-mana peranti lain yang boleh digunakan untuk melawat Nano Medic Jaga dan gunakan perkhidmatan.
 • Perkhidmatan: merujuk kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Nano Medic Penjagaan seperti yang diterangkan dalam istilah relatif (jika ada) dan pada platform ini.
 • Perkhidmatan pihak ketiga: merujuk kepada pengiklan, penaja peraduan, rakan promosi dan pemasaran, dan lain-lain yang menyediakan kandungan kami atau produk atau perkhidmatan yang menurut kami mungkin menarik minat anda.
 • laman web: Nano Medic Laman web Care, yang boleh diakses melalui URL ini: https://nmchealthcare.com.my/
 • Anda: seseorang atau entiti yang berdaftar dengannya Nano Medic Berhati-hati untuk menggunakan Perkhidmatan.

 

sekatan

Anda bersetuju untuk tidak, dan anda tidak akan membenarkan orang lain untuk:

 • Lesen, jual, sewa, pajakan, serahkan, sebarkan, hantar, hos, luarkan sumber, dedahkan atau eksploitasi laman web secara komersial atau menyediakan platform untuk pihak ketiga.
 • Ubahsuai, buat karya terbitan, membongkar, menyahsulit, menyusun terbalik atau merekayasa terbalik mana-mana bahagian laman web.
 • Alih keluar, ubah atau kaburkan sebarang notis proprietari (termasuk sebarang notis hak cipta atau tanda dagangan) Nano Medic Care atau sekutunya, rakan kongsi, pembekal atau pemberi lesen tapak web.

 

Pulangan dan Dasar Bayaran Balik

Terima kasih kerana membeli-belah di Nano Medic Peduli. Kami menghargai hakikat bahawa anda suka membeli barangan yang kami bina. Kami juga ingin memastikan anda mendapat pengalaman yang bermanfaat semasa anda meneroka, menilai dan membeli produk kami.

Seperti mana-mana pengalaman membeli-belah, terdapat terma dan syarat yang dikenakan pada transaksi di Nano Medic Peduli. Kami akan menjawab sesingkat yang dibenarkan oleh peguam kami. Perkara utama yang perlu diingat ialah dengan membuat pesanan atau membuat pembelian di Nano Medic Peduli, anda bersetuju dengan syarat bersama-sama Nano Medic Dasar Privasi Care.

Sekiranya, atas sebab apa pun, Anda tidak sepenuhnya berpuas hati dengan kebaikan atau perkhidmatan yang kami berikan, jangan ragu untuk menghubungi kami dan kami akan membincangkan sebarang masalah yang anda lalui dengan produk kami.

 

Cadangan Anda

Sebarang maklum balas, ulasan, idea, penambahbaikan atau cadangan (secara kolektif, “Cadangan”) yang anda berikan kepada Nano Medic Penjagaan berkenaan dengan laman web hendaklah kekal sebagai hak milik tunggal dan eksklusif Nano Medic Penjagaan.

Nano Medic Penjagaan adalah bebas untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, menerbitkan, atau mengedarkan semula Cadangan untuk sebarang tujuan dan dalam apa jua cara tanpa sebarang kredit atau sebarang pampasan kepada anda.

 

Keizinan Anda

Kami telah mengemas kini Terma & Syarat kami untuk memberi anda ketelusan sepenuhnya mengenai perkara yang sedang ditetapkan semasa anda mengunjungi laman web kami dan bagaimana ia digunakan. Dengan menggunakan laman web kami, mendaftarkan akaun, atau membuat pembelian, anda dengan ini bersetuju dengan Terma & Syarat kami.

 

Pautan ke Laman Web Lain

Terma & Syarat ini hanya terpakai kepada Perkhidmatan. Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan atau dikawal oleh Nano Medic Peduli. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, ketepatan atau pendapat yang dinyatakan dalam laman web tersebut, dan laman web tersebut tidak disiasat, dipantau atau diperiksa untuk ketepatan atau kesempurnaan oleh kami. Sila ingat bahawa apabila anda menggunakan pautan untuk pergi dari Perkhidmatan ke tapak web lain, Terma & Syarat kami tidak lagi berkuat kuasa. Semakan imbas dan interaksi anda di mana-mana tapak web lain, termasuk yang mempunyai pautan pada platform kami, tertakluk pada peraturan dan dasar tapak web itu sendiri. Pihak ketiga tersebut mungkin menggunakan kuki mereka sendiri atau kaedah lain untuk mengumpul maklumat tentang anda.

 

Cookies

Nano Medic Care menggunakan "Kuki" untuk mengenal pasti kawasan tapak web kami yang telah anda lawati. Kuki ialah sekeping kecil data yang disimpan pada komputer atau peranti mudah alih anda oleh penyemak imbas web anda. Kami menggunakan Kuki untuk meningkatkan prestasi dan kefungsian tapak web kami tetapi tidak penting untuk penggunaannya. Walau bagaimanapun, tanpa kuki ini, fungsi tertentu seperti video mungkin menjadi tidak tersedia atau anda akan dikehendaki memasukkan butiran log masuk anda setiap kali anda melawati tapak web kerana kami tidak akan dapat mengingati bahawa anda telah log masuk sebelum ini. Kebanyakan penyemak imbas web boleh ditetapkan untuk melumpuhkan penggunaan Kuki. Walau bagaimanapun, jika anda melumpuhkan Kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses kefungsian di tapak web kami dengan betul atau sama sekali. Kami tidak pernah meletakkan Maklumat Pengenalan Peribadi dalam Kuki.

 

Perubahan Terma & syarat Kami

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Nano Medic Penjagaan mungkin berhenti (secara kekal atau sementara) menyediakan Perkhidmatan (atau sebarang ciri dalam Perkhidmatan) kepada anda atau kepada pengguna secara amnya di Nano Medic Kebijaksanaan mutlak Care, tanpa notis awal kepada anda. Anda boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan pada bila-bila masa. Anda tidak perlu memaklumkan secara khusus Nano Medic Berhati-hati apabila anda berhenti menggunakan Perkhidmatan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa jika Nano Medic Care melumpuhkan akses kepada akaun anda, anda mungkin dihalang daripada mengakses Perkhidmatan, butiran akaun anda atau sebarang fail atau bahan lain yang terkandung dalam akaun anda.

Jika kami memutuskan untuk menukar Terma & syarat kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada halaman ini dan/atau mengemas kini tarikh pengubahsuaian Terma & syarat di bawah.

 

Pengubahsuaian ke laman web kami

Nano Medic Care berhak untuk mengubah suai, menggantung atau memberhentikan, buat sementara atau selama-lamanya, tapak web atau mana-mana perkhidmatan yang disambungkannya, dengan atau tanpa notis dan tanpa liabiliti kepada anda.

 

Kemas kini ke laman web kami

Nano Medic Penjagaan mungkin dari semasa ke semasa memberikan peningkatan atau penambahbaikan pada ciri/fungsi tapak web, yang mungkin termasuk tampung, pembetulan pepijat, kemas kini, naik taraf dan pengubahsuaian lain ("Kemas Kini").

Kemas kini boleh mengubah suai atau memadam ciri dan/atau fungsi tertentu tapak web. Anda bersetuju bahawa Nano Medic Care tidak mempunyai kewajipan untuk (i) menyediakan sebarang Kemas Kini, atau (ii) terus menyediakan atau mendayakan sebarang ciri dan/atau fungsi tapak web tertentu kepada anda.

Anda seterusnya bersetuju bahawa semua Kemas kini akan dianggap (i) dianggap sebagai bahagian tidak terpisahkan dari laman web, dan (ii) tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini.

 

Perkhidmatan Pihak Ketiga

Kami mungkin memaparkan, menyertakan atau menyediakan kandungan pihak ketiga (termasuk data, maklumat, aplikasi dan perkhidmatan produk lain) atau memberikan pautan ke laman web atau perkhidmatan pihak ketiga ("Perkhidmatan Pihak Ketiga").

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Nano Medic Care tidak akan bertanggungjawab untuk mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga, termasuk ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa, kesahihan, pematuhan hak cipta, kesahihan, kesopanan, kualiti atau mana-mana aspek lain daripadanya. Nano Medic Care tidak bertanggungjawab dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang atau entiti lain untuk mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga.

Perkhidmatan dan pautan Pihak Ketiga disediakan hanya untuk kemudahan anda dan anda mengakses dan menggunakannya sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak ketiga tersebut.

 

Tempoh dan Penamatan

Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa sehingga anda ditamatkan atau Nano Medic Penjagaan.

Nano Medic Care boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, pada bila-bila masa dan untuk apa-apa atau tanpa sebab, menggantung atau menamatkan Perjanjian ini dengan atau tanpa notis terlebih dahulu.

Perjanjian ini akan ditamatkan serta-merta, tanpa notis awal daripada Nano Medic Berhati-hati, sekiranya anda gagal mematuhi mana-mana peruntukan Perjanjian ini. Anda juga boleh menamatkan Perjanjian ini dengan memadam tapak web dan semua salinannya daripada komputer anda.

Setelah penamatan Perjanjian ini, anda akan menghentikan semua penggunaan laman web dan menghapus semua salinan laman web dari komputer anda.

Penamatan Perjanjian ini tidak akan mengehadkan mana-mana Nano Medic Hak atau remedi Care di sisi undang-undang atau dalam ekuiti sekiranya anda melanggar mana-mana kewajipan anda di bawah Perjanjian ini (sepanjang tempoh Perjanjian ini).

 

Notis Pelanggaran Hak Cipta

Sekiranya anda adalah pemilik hak cipta atau ejen pemilik tersebut dan percaya apa-apa bahan di laman web kami merupakan pelanggaran hak cipta anda, sila hubungi kami dengan menyatakan maklumat berikut: (a) tandatangan fizikal atau elektronik dari pemilik hak cipta atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihaknya; (b) pengenalan bahan yang didakwa melanggar; (c) maklumat hubungan anda, termasuk alamat, nombor telefon, dan e-mel anda; (d) pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan tersebut tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta; dan (e) pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat, dan, di bawah hukuman sumpah palsu, anda diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemiliknya.

 

Penanggungan kerugian

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Nano Medic Care dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi dan pemberi lesennya (jika ada) tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang berpatutan, disebabkan atau timbul daripada: (a) penggunaan tapak web anda ; (b) pelanggaran Perjanjian ini atau mana-mana undang-undang atau peraturan; atau (c) pencabulan mana-mana hak pihak ketiga.

 

Tiada Waranti

Laman web ini disediakan kepada anda "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA TERSEDIA" dan dengan semua kerosakan dan kecacatan tanpa sebarang jenis waranti. Setakat maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, Nano Medic Care, bagi pihaknya sendiri dan bagi pihak sekutunya serta pemberi lesen dan penyedia perkhidmatannya serta masing-masing, menafikan semua waranti, sama ada nyata, tersirat, berkanun atau sebaliknya, berkenaan dengan tapak web, termasuk semua waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk dan bukan pelanggaran, dan waranti yang mungkin timbul daripada perjalanan urusan, perjalanan prestasi, penggunaan atau amalan perdagangan. Tanpa had kepada perkara di atas, Nano Medic Care tidak memberikan waranti atau aku janji, dan tidak membuat sebarang representasi bahawa tapak web akan memenuhi keperluan anda, mencapai apa-apa hasil yang diharapkan, serasi atau berfungsi dengan mana-mana perisian, tapak web, sistem atau perkhidmatan lain, beroperasi tanpa gangguan, memenuhi sebarang prestasi atau piawaian kebolehpercayaan atau bebas ralat atau sebarang ralat atau kecacatan boleh atau akan diperbetulkan.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, tidak juga Nano Medic Peduli mahupun apa-apa Nano Medic Pembekal Care membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat: (i) tentang pengendalian atau ketersediaan tapak web, atau maklumat, kandungan, dan bahan atau produk yang disertakan di dalamnya; (ii) bahawa tapak web tidak akan terganggu atau bebas ralat; (iii) tentang ketepatan, kebolehpercayaan, atau mata wang apa-apa maklumat atau kandungan yang disediakan melalui laman web; atau (iv) bahawa tapak web, pelayannya, kandungannya, atau e-mel yang dihantar daripada atau bagi pihak Nano Medic Penjagaan bebas daripada virus, skrip, kuda trojan, cecacing, perisian hasad, bom waktu atau komponen berbahaya yang lain.

Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan jaminan tersirat atau batasan pada hak undang-undang pengguna yang berlaku, jadi beberapa atau semua pengecualian dan batasan di atas mungkin tidak berlaku untuk anda.

 

Had Tanggungjawab

Walau apa pun kerosakan yang mungkin anda tanggung, keseluruhan liabiliti Nano Medic Care dan mana-mana pembekalnya di bawah mana-mana peruntukan Perjanjian ini dan remedi eksklusif anda untuk semua perkara di atas hendaklah dihadkan kepada jumlah yang sebenarnya anda bayar untuk tapak web.

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dalam apa jua keadaan sekalipun Nano Medic Care atau pembekalnya bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan khas, sampingan, tidak langsung, atau berbangkit (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, untuk kehilangan data atau maklumat lain, untuk gangguan perniagaan, untuk kecederaan peribadi, untuk kerugian privasi yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan tapak web, perisian pihak ketiga dan/atau perkakasan pihak ketiga yang digunakan dengan tapak web, atau sebaliknya berkaitan dengan mana-mana peruntukan Perjanjian ini), walaupun jika Nano Medic Penjagaan atau mana-mana pembekal telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut dan walaupun remedi itu gagal untuk tujuan asasnya.

Beberapa negeri / bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan kerosakan sampingan atau akibatnya, jadi batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk anda.

 

Kebolehasingan

Sekiranya ada ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, peruntukan tersebut akan diubah dan ditafsirkan untuk mencapai tujuan peruntukan tersebut sejauh mungkin di bawah undang-undang yang berlaku dan peruntukan yang selebihnya akan terus berlaku sepenuhnya.

Perjanjian ini, bersama dengan Dasar Privasi dan notis undang-undang lain yang diterbitkan oleh Nano Medic Care on the Services, hendaklah membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Nano Medic Peduli terhadap Perkhidmatan. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap tidak sah oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa, ketidaksahan peruntukan tersebut tidak akan menjejaskan kesahihan peruntukan yang tinggal dalam Perjanjian ini, yang akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada penepian mana-mana terma Perjanjian ini boleh dianggap sebagai penepian lanjut atau berterusan bagi terma tersebut atau mana-mana terma lain, dan Nano Medic Kegagalan Care untuk menegaskan apa-apa hak atau peruntukan di bawah Perjanjian ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. ANDA DAN Nano Medic Care BERSETUJU BAHAWA SEBARANG PUNCA TINDAKAN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN MESTI DIMULAKAN DALAM MASA SATU (1) TAHUN SELEPAS PUNCA TINDAKAN TERKINI. JIKA TIDAK, PUNCA TINDAKAN TERSEBUT DIHALANG SECARA KEKAL.

 

Pengecualian

Kecuali sebagaimana yang dinyatakan di sini, kegagalan untuk menggunakan hak atau memerlukan pelaksanaan kewajiban di bawah Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kemampuan pihak untuk menggunakan hak tersebut atau memerlukan prestasi tersebut pada bila-bila masa selepas itu dan juga pengabaian pelanggaran merupakan pengabaian sebarang pelanggaran berikutnya.

Tiada kegagalan untuk melaksanakan, dan tiada kelewatan dalam melaksanakan, di pihak mana-mana pihak, mana-mana hak atau mana-mana kuasa di bawah Perjanjian ini akan beroperasi sebagai penepian hak atau kuasa itu. Mana-mana satu atau sebahagian daripada penggunaan mana-mana hak atau kuasa di bawah Perjanjian ini juga tidak akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau mana-mana hak lain yang diberikan di sini. Sekiranya berlaku percanggahan antara Perjanjian ini dan sebarang pembelian yang berkenaan atau terma lain, terma Perjanjian ini akan ditadbir.

 

Pindaan pada Perjanjian ini

Nano Medic Care berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah suai atau menggantikan Perjanjian ini pada bila-bila masa. Jika semakan adalah penting, kami akan memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang terma baharu berkuat kuasa. Perkara yang membentuk perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami sendiri.

Dengan terus mengakses atau menggunakan laman web kami selepas sebarang semakan menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang telah disemak. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat baharu, anda tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan Nano Medic Penjagaan.

 

Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian itu membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Nano Medic Berhati-hati terhadap penggunaan laman web anda dan menggantikan semua perjanjian bertulis atau lisan sebelum dan bersamaan antara anda dan Nano Medic Penjagaan.

Anda mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang dikenakan apabila anda menggunakan atau membeli yang lain Nano Medic Perkhidmatan penjagaan, yang Nano Medic Penjagaan akan diberikan kepada anda pada masa penggunaan atau pembelian tersebut.

 

Kemas kini Terma Kami

Kami mungkin mengubah Perkhidmatan dan polisi kami, dan kami mungkin perlu membuat perubahan pada Syarat ini sehingga peraturan tersebut mencerminkan Perkhidmatan dan polisi kami dengan tepat. Kecuali jika disyaratkan oleh undang-undang, kami akan memberitahu anda (misalnya, melalui Perkhidmatan kami) sebelum kami membuat perubahan pada Syarat ini dan memberi anda peluang untuk menyemaknya sebelum berlakunya. Kemudian, jika anda terus menggunakan Perkhidmatan, anda akan terikat dengan Syarat yang dikemas kini. Sekiranya anda tidak mahu bersetuju dengan Syarat ini atau sebarang kemas kini, anda boleh menghapus akaun anda.

 

Harta Intelek

Laman web dan keseluruhan kandungan, ciri dan fungsinya (termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, perisian, teks, paparan, imej, video dan audio, serta reka bentuk, pemilihan dan susunannya), dimiliki oleh Nano Medic Care, pemberi lesennya atau pembekal lain bahan tersebut dan dilindungi oleh Malaysia dan hak cipta antarabangsa, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan undang-undang harta intelek atau hak proprietari lain. Bahan tersebut tidak boleh disalin, diubah suai, diterbitkan semula, dimuat turun atau diedarkan dalam apa jua cara, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis yang nyata terlebih dahulu daripada Nano Medic Berhati-hati, melainkan dan kecuali seperti yang diperuntukkan secara nyata dalam Terma & Syarat ini. Sebarang penggunaan bahan yang tidak dibenarkan adalah dilarang.

 

Perjanjian untuk Menimbang Tara

Seksyen ini terpakai kepada mana-mana pertikaian KECUALI IA TIDAK TERMASUK PERTIKAIAN BERHUBUNGAN DENGAN TUNTUTAN UNTUK PELEPASAN INJUNKTIF ATAU SAMA MENGENAI PENGUATKUASAAN ATAU KESAHAN ANDA ATAU Nano Medic HAK HARTA INTELEK Care. Istilah "pertikaian" bermaksud sebarang pertikaian, tindakan atau kontroversi lain antara anda dan Nano Medic Berhati-hati mengenai Perkhidmatan atau perjanjian ini, sama ada dalam kontrak, waranti, tort, statut, peraturan, ordinan, atau mana-mana asas undang-undang atau saksama yang lain. “Pertikaian” akan diberi makna seluas mungkin yang dibenarkan di bawah undang-undang.

 

Pemberitahuan Pertikaian

Sekiranya berlaku pertikaian, anda atau Nano Medic Penjagaan mesti memberikan Notis Pertikaian kepada yang lain, iaitu pernyataan bertulis yang menyatakan nama, alamat, dan maklumat hubungan pihak yang memberikannya, fakta yang menimbulkan pertikaian, dan pelepasan yang diminta. Anda mesti menghantar sebarang Notis Pertikaian melalui e-mel kepada: [e-mel dilindungi]. Nano Medic Care akan menghantar sebarang Notis Pertikaian kepada anda melalui pos ke alamat anda jika kami mempunyainya, atau sebaliknya ke alamat e-mel anda. Anda dan Nano Medic Care akan cuba menyelesaikan sebarang pertikaian melalui rundingan tidak rasmi dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh Notis Pertikaian dihantar. Selepas enam puluh (60) hari, anda atau Nano Medic Penjagaan boleh memulakan timbang tara.

 

Timbangtara Mengikat

Jika anda dan Nano Medic Berhati-hati jangan menyelesaikan sebarang pertikaian melalui rundingan tidak rasmi, sebarang usaha lain untuk menyelesaikan pertikaian akan dijalankan secara eksklusif dengan mengikat timbang tara seperti yang diterangkan dalam bahagian ini. Anda melepaskan hak untuk membicarakan (atau mengambil bahagian sebagai parti atau ahli kelas) semua pertikaian di mahkamah di hadapan hakim atau juri. Pertikaian hendaklah diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat mengikut peraturan timbang tara komersial Persatuan Timbang Tara Amerika. Mana-mana pihak boleh mendapatkan apa-apa pelepasan injunksi interim atau awal daripada mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, sebagaimana yang perlu untuk melindungi hak atau harta pihak sementara menunggu penimbangtaraan selesai. Mana-mana dan semua kos undang-undang, perakaunan, dan lain-lain kos, yuran dan perbelanjaan yang ditanggung oleh pihak lazim hendaklah ditanggung oleh pihak yang tidak lazim.

 

Penafian

Nano Medic Care tidak bertanggungjawab untuk sebarang kandungan, kod atau sebarang ketidaktepatan lain.

Nano Medic Care tidak memberikan jaminan atau jaminan.

Dalam apa-apa Nano Medic Penjagaan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan khas, langsung, tidak langsung, berbangkit atau sampingan atau apa-apa kerosakan sekalipun, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau kandungan Perkhidmatan. Syarikat berhak untuk membuat penambahan, pemadaman, atau pengubahsuaian pada kandungan pada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

. Nano Medic Perkhidmatan Penjagaan dan kandungannya disediakan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa sebarang waranti atau representasi dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat. Nano Medic Care ialah pengedar dan bukan penerbit kandungan yang dibekalkan oleh pihak ketiga; seperti, Nano Medic Penjagaan tidak menjalankan kawalan editorial ke atas kandungan tersebut dan tidak membuat jaminan atau perwakilan tentang ketepatan, kebolehpercayaan atau mata wang sebarang maklumat, kandungan, perkhidmatan atau barangan yang disediakan melalui atau boleh diakses melalui Nano Medic Perkhidmatan Penjagaan. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Nano Medic Care secara khusus menafikan semua waranti dan perwakilan dalam mana-mana kandungan yang dihantar pada atau berkaitan dengan Nano Medic Perkhidmatan Penjagaan atau pada tapak yang mungkin muncul sebagai pautan pada Nano Medic Perkhidmatan Penjagaan, atau dalam produk yang disediakan sebagai sebahagian daripada, atau sebaliknya berkaitan dengan, Nano Medic Perkhidmatan Penjagaan, termasuk tanpa had sebarang jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau bukan pelanggaran hak pihak ketiga. Tiada nasihat lisan atau maklumat bertulis diberikan oleh Nano Medic Care atau mana-mana ahli gabungannya, pekerja, pegawai, pengarah, ejen, atau seumpamanya akan membuat waranti. Maklumat harga dan ketersediaan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Nano Medic Penjagaan tidak menjamin bahawa Nano Medic Perkhidmatan Penjagaan tidak akan terganggu, tidak rosak, tepat pada masanya, atau bebas ralat.

 

Hubungi Kami

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

 • Melalui e-mail: [e-mel dilindungi]
 • Melalui Nombor Telefon: +6069513111
 • Melalui Pautan ini: https://nmchealthcare.com.my
 • Melalui Alamat ini: 1-12, Tingkat 1, Jalan Indah 2, Taman Indah, 84000 Muar, Johor