fbpx

Terma dan Syarat

Nano Medic Care Sdn Bhd

Dikemaskini pada 2020-09-01

 

 

Terma Am

Dengan mengakses dan meletakkan pesanan dengan Nano Medic Care, anda mengesahkan bahawa anda bersetuju dengan dan terikat dengan terma perkhidmatan yang terkandung dalam Terma & Syarat yang digariskan di bawah. Terma ini terpakai kepada seluruh laman web dan mana-mana e-mel atau jenis komunikasi lain antara anda dan Nano Medic Care.

Dalam apa jua keadaan, pasukan Nano Medic Care tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan data atau keuntungan, yang timbul daripada penggunaan, atau keupayaan untuk menggunakan, bahan-bahan di laman web ini, walaupun pasukan Penjagaan Nano Medic atau wakil yang diberi kuasa telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Jika penggunaan bahan dari laman web ini menyebabkan keperluan untuk servis, pembaikan atau pembetulan peralatan atau data, anda menganggap apa-apa kosnya.

Nano Medic Care tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang hasil yang mungkin berlaku semasa penggunaan sumber kami. Kami berhak untuk menukar harga dan menyemak semula dasar penggunaan sumber pada bila-bila masa.

 

Lesen

Nano Medic Care memberikan anda lesen yang boleh dibatalkan, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, terhad untuk memuat turun, memasang dan menggunakan laman web dengan ketat mengikut terma Perjanjian ini.

Terma & Syarat ini adalah kontrak antara anda dan Nano Medic Care (dirujuk dalam Terma & Syarat ini sebagai "Nano Medic Care", "kami", "kami" atau "kami"), pembekal laman web Penjagaan Nano Medic dan perkhidmatan yang boleh diakses dari laman web Penjagaan Nano Medic (yang secara kolektif dirujuk dalam Terma & Syarat ini sebagai "Perkhidmatan Penjagaan Nano Medic").

Anda bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma & Syarat ini, sila jangan gunakan Perkhidmatan Penjagaan Ubat Nano. Dalam Terma & Syarat ini, "anda" merujuk kepada anda sebagai individu dan entiti yang anda wakili. Jika anda melanggar mana-mana Terma & Syarat ini, kami berhak untuk membatalkan akaun anda atau menyekat akses kepada akaun anda tanpa notis.

 

Definisi dan istilah utama

Untuk membantu menerangkan perkara-perkara yang jelas yang mungkin dalam Terma & Syarat ini, setiap kali mana-mana terma ini dirujuk, ditakrifkan dengan ketat sebagai:

 • Kuki: sejumlah kecil data yang dihasilkan oleh tapak web dan disimpan oleh pelayar web anda. Ia digunakan untuk mengenal pasti pelayar anda, memberikan analisis, mengingati maklumat tentang anda seperti keutamaan bahasa atau maklumat log masuk anda.
 • Syarikat: apabila terma ini menyebut "Syarikat," "kami," "kami," atau "kami," ia merujuk kepada Nano Medic Care, yang bertanggungjawab untuk maklumat anda di bawah Terma & Syarat ini.
 • Negara: di mana Nano Medic Care atau pemilik / pengasas Nano Medic Care berpusat, dalam kes ini adalah Malaysia
 • Peranti: sebarang peranti bersambung internet seperti telefon, tablet, komputer atau sebarang peranti lain yang boleh digunakan untuk melawat Nano Medic Care dan menggunakan perkhidmatan ini.
 • Perkhidmatan: merujuk kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Nano Medic Care seperti yang diterangkan dalam istilah relatif (jika ada) dan di platform ini.
 • Perkhidmatan pihak ketiga: merujuk kepada pengiklan, penaja pertandingan, rakan kongsi promosi dan pemasaran, dan lain-lain yang menyediakan kandungan kami atau produk atau perkhidmatan yang kami fikir mungkin menarik minat anda.
 • Laman web: Laman Web Nano Medic Care, yang boleh diakses melalui URL ini: https://nmchealthcare.com.my/
 • Anda: seseorang atau entiti yang berdaftar dengan Nano Medic Care untuk menggunakan Perkhidmatan.

 

Sekatan

Anda bersetuju untuk tidak, dan anda tidak akan membenarkan orang lain untuk:

 • Lesen, menjual, menyewa, memajak, menyerah hak, mengedar, menghantar, menjadi tuan rumah, penyumberan luar, mendedahkan atau sebaliknya mengeksploitasi laman web secara komersial atau membuat platform yang tersedia kepada mana-mana pihak ketiga.
 • Ubah suai, buat karya terbitan, membongkar, menyahsulit, menyusun semula atau mengundur jurutera mana-mana bahagian laman web.
 • Mengalih keluar, mengubah atau mengaburi sebarang notis proprietari (termasuk sebarang notis hak cipta atau tanda dagangan) Nano Medic Care atau sekutunya, rakan kongsi, pembekal atau pelesen laman web.

 

Dasar Pemulangan dan Bayaran Balik

Terima kasih kerana membeli-belah di Nano Medic Care. Kami menghargai hakikat bahawa anda suka membeli barangan yang kami bina. Kami juga ingin memastikan anda mempunyai pengalaman yang memberi ganjaran semasa anda meneroka, menilai dan membeli produk kami.

Seperti mana-mana pengalaman membeli-belah, terdapat terma dan syarat yang terpakai untuk transaksi di Nano Medic Care. Kami akan menjadi sebentar kerana peguam kami akan membenarkan. Perkara utama yang perlu diingat ialah dengan meletakkan pesanan atau membuat pembelian di Nano Medic Care, anda bersetuju dengan terma bersama-sama dengan Dasar Privasi Nano Medic Care.

Jika, atas apa jua sebab, Anda tidak berpuas hati dengan apa-apa yang baik atau perkhidmatan yang kami sediakan, jangan teragak-agak untuk menghubungi kami dan kami akan membincangkan mana-mana isu yang anda lalui dengan produk kami.

 

Cadangan Anda

Sebarang maklum balas, komen, idea, penambahbaikan atau cadangan (secara kolektif, "Cadangan") yang disediakan oleh anda kepada Nano Medic Care berkenaan dengan laman web ini akan kekal sebagai harta tunggal dan eksklusif Nano Medic Care.

Nano Medic Care bebas untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, menerbitkan, atau mengagihkan semula Cadangan untuk sebarang tujuan dan dalam apa jua cara tanpa sebarang kredit atau apa-apa pampasan kepada anda.

 

Persetujuan Anda

Kami telah mengemas kini Terma & Syarat kami untuk memberikan anda ketelusan yang lengkap tentang apa yang ditetapkan semasa anda melawat laman web kami dan cara ia digunakan. Dengan menggunakan laman web kami, mendaftarkan akaun, atau membuat pembelian, anda dengan ini bersetuju dengan Terma & Syarat kami.

 

Pautan ke Laman Web Lain

Terma & Syarat ini hanya terpakai kepada Perkhidmatan. Perkhidmatan ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan atau dikawal oleh Nano Medic Care. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, ketepatan atau pendapat yang dinyatakan dalam laman web tersebut, dan laman web tersebut tidak disiasat, dipantau atau diperiksa untuk ketepatan atau kesempurnaan oleh kami. Sila ingat bahawa apabila anda menggunakan pautan untuk pergi dari Perkhidmatan ke laman web lain, Terma & Syarat kami tidak lagi berkuat kuasa. Penyemakan imbas dan interaksi anda di mana-mana laman web lain, termasuk yang mempunyai pautan di platform kami, adalah tertakluk kepada peraturan dan dasar laman web tersebut sendiri. Pihak ketiga tersebut boleh menggunakan kuki mereka sendiri atau kaedah lain untuk mengumpul maklumat tentang anda.

 

Cookies

Nano Medic Care menggunakan "Cookies" untuk mengenal pasti kawasan laman web kami yang telah anda lawati. Kuki adalah sekeping kecil data yang disimpan pada komputer atau peranti mudah alih anda oleh pelayar web anda. Kami menggunakan Cookies untuk meningkatkan prestasi dan fungsi laman web kami tetapi tidak penting untuk kegunaan mereka. Walau bagaimanapun, tanpa kuki ini, fungsi tertentu seperti video mungkin menjadi tidak tersedia atau anda akan dikehendaki memasukkan butiran log masuk anda setiap kali anda melawat laman web ini kerana kami tidak akan dapat mengingati bahawa anda telah log masuk sebelum ini. Kebanyakan pelayar web boleh disetkan untuk melemahkan penggunaan Cookies. Walau bagaimanapun, jika anda menyahdayakan Kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses fungsi di laman web kami dengan betul atau sama sekali. Kami tidak pernah meletakkan Maklumat Pengenalan Peribadi dalam Kuki.

 

Perubahan Kepada Terma & syarat Kami

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Nano Medic Care boleh berhenti (secara kekal atau sementara) menyediakan Perkhidmatan (atau apa-apa ciri dalam Perkhidmatan) kepada anda atau kepada pengguna secara amnya mengikut budi bicara Nano Medic Care, tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda. Anda boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan pada bila-bila masa. Anda tidak perlu memaklumkan kepada Nano Medic Care secara khusus apabila anda berhenti menggunakan Perkhidmatan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa jika Nano Medic Care melesenkan akses kepada akaun anda, anda mungkin dihalang daripada mengakses Perkhidmatan, butiran akaun anda atau sebarang fail atau bahan lain yang terkandung dalam akaun anda.

Jika kami memutuskan untuk mengubah Terma & syarat kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada halaman ini, dan/atau mengemas kini tarikh pengubahsuaian Terma & Syarat di bawah.

 

Pengubahsuaian ke laman web Kami

Nano Medic Care berhak untuk mengubahsuai, menggantung atau menghentikan, sementara atau secara kekal, laman web atau mana-mana perkhidmatan yang berkaitan dengannya, dengan notis atau tanpa notis dan tanpa liabiliti kepada anda.

 

Kemas kini ke laman web Kami

Nano Medic Care mungkin dari semasa ke semasa menyediakan penambahbaikan atau penambahbaikan kepada ciri/fungsi laman web, yang mungkin termasuk tampalan, pembaikan pepijat, kemas kini, naik taraf dan pengubahsuaian lain ("Kemas kini").

Pengemaskinian boleh mengubah suai atau memadam ciri dan/atau fungsi tertentu laman web. Anda bersetuju bahawa Nano Medic Care tidak mempunyai kewajipan untuk (i) menyediakan sebarang Kemas Kini, atau (ii) terus menyediakan atau membolehkan sebarang ciri dan/atau fungsi laman web tertentu kepada anda.

Anda selanjutnya bersetuju bahawa semua Kemas Kini akan (i) dianggap sebagai sebahagian daripada laman web, dan (ii) tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini.

 

Perkhidmatan Pihak Ketiga

Kami mungkin memaparkan, menyertakan atau menyediakan kandungan pihak ketiga (termasuk data, maklumat, aplikasi dan perkhidmatan produk lain) atau menyediakan pautan ke laman web atau perkhidmatan pihak ketiga ("Perkhidmatan Pihak Ketiga").

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Nano Medic Care tidak akan bertanggungjawab terhadap mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga, termasuk ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa, kesahihan, pematuhan hak cipta, kesopanan, kualiti atau sebarang aspek lain. Nano Medic Care tidak menganggap dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang atau entiti lain untuk mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga.

Perkhidmatan dan pautan Pihak Ketiga disediakan semata-mata sebagai kemudahan kepada anda dan anda mengakses dan menggunakannya sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak ketiga tersebut.

 

Tempoh dan Penamatan

Perjanjian ini akan kekal berkuatkuasa sehingga ditamatkan oleh anda atau Nano Medic Care.

Nano Medic Care boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, pada bila-bila masa dan untuk apa-apa sebab atau tanpa sebab, menggantung atau menamatkan Perjanjian ini dengan atau tanpa notis terlebih dahulu.

Perjanjian ini akan ditamatkan serta-merta, tanpa notis terlebih dahulu daripada Nano Medic Care, sekiranya anda gagal mematuhi mana-mana peruntukan Perjanjian ini. Anda juga boleh menamatkan Perjanjian ini dengan menghapuskan laman web dan semua salinannya dari komputer anda.

Selepas penamatan Perjanjian ini, anda akan tamatkan semua penggunaan laman web dan memadam semua salinan laman web dari komputer anda.

Penamatan Perjanjian ini tidak akan mengehadkan mana-mana hak atau remedi Nano Medic Care di undang-undang atau dalam ekuiti sekiranya berlaku pelanggaran oleh anda (semasa tempoh Perjanjian ini) mana-mana kewajipan anda di bawah Perjanjian ini.

 

Notis Pelanggaran HakCipta

Jika anda seorang pemilik hak cipta atau ejen pemilik sedemikian dan percaya apa-apa bahan di laman web kami merupakan pelanggaran ke atas hak cipta anda, sila hubungi kami dengan menetapkan maklumat berikut: (a) tandatangan fizikal atau elektronik pemilik hak cipta atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihaknya; (b) pengenalpastian bahan yang didakwa melanggar; (c) maklumat hubungan anda, termasuk alamat, nombor telefon dan e-mel anda; (d) sebutan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan niat baik bahawa penggunaan bahan itu tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta; dan (e) pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu adalah tepat, dan, di bawah hukuman sumpah angkuh anda diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik.

 

Indemnification

Anda bersetuju untuk membayar ganti rugi dan memegang Nano Medic Care dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, pegawai, pekerja, ejen, rakan kongsi dan pelesen (jika ada) tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, disebabkan oleh atau yang timbul daripada anda: (a) penggunaan laman web ini; (b) pelanggaran Perjanjian ini atau mana-mana undang-undang atau peraturan; atau (c) melanggar mana-mana hak pihak ketiga.

 

Tiada Waranti

Laman web ini disediakan kepada anda "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEPERTI YANG ADA" dan dengan semua kesalahan dan kecacatan tanpa sebarang waranti. Setakat maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, Nano Medic Care, bagi pihaknya sendiri dan bagi pihak sekutunya dan penyedia pelesen dan perkhidmatan masing-masing, dengan jelas menafsirkan semua waranti, sama ada secara nyata, tersirat, statutori atau sebaliknya, berkenaan dengan laman web, termasuk semua waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik dan bukan pelanggaran, dan waranti yang mungkin timbul daripada urusniaga , perjalanan prestasi, penggunaan atau amalan perdagangan. Tanpa batasan yang disebut di atas, Nano Medic Care tidak memberikan jaminan atau akujanji, dan tidak membuat perwakilan apa-apa jenis bahawa laman web akan memenuhi keperluan anda, mencapai apa-apa keputusan yang dimaksudkan, serasi atau bekerja dengan apa-apa perisian, laman web, sistem atau perkhidmatan lain, beroperasi tanpa gangguan, memenuhi apa-apa prestasi atau standard kebolehpercayaan atau kesilapan percuma atau apa-apa kesilapan atau kecacatan

Tanpa mengehadkan perkara di atas, Baik Nano Medic Care mahupun mana-mana pembekal Nano Medic Care membuat apa-apa representasi atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat: (i) mengenai operasi atau ketersediaan laman web, atau maklumat, kandungan, dan bahan atau produk yang disertakan di atasnya; (ii) bahawa laman web ini tidak akan terganggu atau bebas daripada kesilapan; (iii) mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, atau mata wang apa-apa maklumat atau kandungan yang disediakan melalui laman web ini; atau (iv) bahawa laman web, pelayannya, kandungan, atau e-mel yang dihantar daripada atau bagi pihak Nano Medic Care bebas daripada virus, skrip, kuda trojan, cacing, perisian hasad, timebombs atau komponen berbahaya yang lain.

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau batasan ke atas waranti tersirat atau batasan hak berkanun pengguna yang berkenaan, jadi sesetengah atau semua pengecualian dan batasan di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

 

Had Liabiliti

Walau apa pun apa-apa ganti rugi yang mungkin anda liggung, keseluruhan liabiliti Nano Medic Care dan mana-mana pembekalnya di bawah mana-mana peruntukan Perjanjian ini dan ubat eksklusif anda untuk semua perkara di atas akan dihadkan kepada jumlah yang sebenarnya dibayar oleh anda untuk laman web.

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dalam apa jua keadaan, Nano Medic Care atau pembekalnya bertanggungjawab untuk apa-apa kerosakan khas, sampingan, tidak langsung, atau berbangkit walau apa pun (termasuk, tetapi tidak terhad kepada kerugian keuntungan, untuk kehilangan data atau maklumat lain, untuk gangguan perniagaan, untuk kecederaan peribadi, untuk kehilangan privasi yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan atau kebolehupayaan untuk menggunakan laman web, perisian pihak ketiga dan / atau perkakasan pihak ketiga yang digunakan dengan laman web, atau sebaliknya berkaitan dengan mana-mana peruntukan Perjanjian ini), walaupun Nano Medic Care atau mana-mana pembekal telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut dan walaupun remedi gagal

Sesetengah negeri/bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau batasan ganti rugi sampingan atau berbangkit, jadi batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

 

Keterukan

Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini dipegang sebagai tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah, peruntukan tersebut akan diubah dan ditafsirkan untuk mencapai objektif peruntukan tersebut setakat yang mungkin di bawah undang-undang yang terpakai dan peruntukan selengkap akan terus berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya.

Perjanjian ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi dan apa-apa notis undang-undang lain yang diterbitkan oleh Nano Medic Care pada Perkhidmatan, akan membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Nano Medic Care mengenai Perkhidmatan. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap tidak sah oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, keilatan peruntukan tersebut tidak akan menjejaskan kesahihan peruntukan perjanjian ini, yang akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada penepian mana-mana terma Perjanjian ini akan dianggap sebagai penepian lanjut atau berterusan dalam tempoh tersebut atau mana-mana terma lain, dan kegagalan Nano Medic Care untuk menegaskan apa-apa hak atau peruntukan di bawah Perjanjian ini tidak boleh menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. ANDA DAN Nano Medic Care BERSETUJU BAHAWA SEBARANG PUNCA TINDAKAN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN MESTI BERMULA DALAM TEMPOH SATU (1) TAHUN SELEPAS PUNCA TINDAKAN TERAKRU. JIKA TIDAK, PUNCA TINDAKAN SEDEMIKIAN DIHALANG SECARA KEKAL.

 

Pengecualian

Kecuali seperti yang diperuntukkan di sini, kegagalan melaksanakan hak atau untuk mewajibkan pelaksanaan bertanggungjawab di bawah Perjanjian ini tidak akan menjejaskan keupayaan seseorang pihak untuk melaksanakan hak tersebut atau memerlukan prestasi tersebut pada bila-bila masa selepas itu dan tidak akan menjadi penepian pelanggaran mana-mana pelanggaran berikutnya.

Tiada kegagalan untuk bersenam, dan tiada kelewatan dalam menjalankan, di pihak mana-mana pihak, apa-apa hak atau apa-apa kuasa di bawah Perjanjian ini akan beroperasi sebagai penepian hak atau kuasa itu. Tidak akan apa-apa pelaksanaan tunggal atau separa apa-apa hak atau kuasa di bawah Perjanjian ini menghalang pelaksanaan selanjutnya itu atau apa-apa hak lain yang diberikan di sini. Sekiranya terdapat percanggahan di antara Perjanjian ini dan sebarang pembelian atau terma lain yang berkenaan, terma Perjanjian ini akan ditadbir.

 

Pindaan kepada Perjanjian ini

Nano Medic Care berhak, mengikut budi bicara tunggalnya, untuk mengubahsuai atau menggantikan Perjanjian ini pada bila-bila masa. Jika semakan adalah penting, kami akan memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang terma baru berkuat kuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara mutlak kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan laman web kami selepas sebarang semakan berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan terma yang disemak semula. Jika anda tidak bersetuju dengan terma baru, anda tidak lagi diberi kuasa untuk menggunakan Nano Medic Care.

 

Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan Nano Medic Care mengenai penggunaan laman web anda dan menggantikan semua perjanjian bertulis atau lisan yang terdahulu dan kontemporari antara anda dan Nano Medic Care.

Anda mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang terpakai apabila anda menggunakan atau membeli perkhidmatan Nano Medic Care yang lain, yang akan diberikan oleh Nano Medic Care kepada anda pada masa penggunaan atau pembelian tersebut.

 

Pengemaskinian kepada Terma Kami

Kami mungkin mengubah Perkhidmatan dan dasar kami, dan kami mungkin perlu membuat perubahan kepada Terma ini supaya mereka mencerminkan Perkhidmatan dan dasar kami dengan tepat. Melainkan diperlukan oleh undang-undang, kami akan memaklumkan anda (contohnya, melalui Perkhidmatan kami) sebelum kami membuat perubahan kepada Terma ini dan memberi anda peluang untuk menyemaknya sebelum ia berkuat kuasa. Kemudian, jika anda terus menggunakan Perkhidmatan, anda akan terikat dengan Terma yang dikemas kini. Jika anda tidak mahu bersetuju dengan terma ini atau mana-mana Terma yang dikemas kini, anda boleh memadamkan akaun anda.

 

Harta Intelek

Laman web dan keseluruhan kandungan, ciri dan fungsinya (termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, perisian, teks, paparan, imej, video dan audio, dan reka bentuk, pemilihan dan susunannya), dimiliki oleh Nano Medic Care, pemberi lesen atau pembekal lain bahan tersebut dan dilindungi oleh Malaysia dan hak cipta antarabangsa, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan lain-lain harta intelek atau undang-undang proprietari. Bahan ini tidak boleh disalin, diubahsuai, diterbitkan semula, dimuat turun atau diedarkan dalam apa jua cara, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Nano Medic Care, melainkan dan kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara nyata dalam Terma & Syarat ini. Sebarang penggunaan bahan yang tidak dibenarkan adalah dilarang.

 

Perjanjian untuk Menimbang Tara

Seksyen ini terpakai kepada sebarang pertikaian KECUALI IA TIDAK TERMASUK PERTIKAIAN YANG BERKAITAN DENGAN TUNTUTAN UNTUK PELEPASAN INJUNKSI ATAU SAKSAMA MENGENAI PENGUATKUASAAN ATAU KESAHIHAN HAK HARTA INTELEK ANDA ATAU Nano Medic Care. Istilah "pertikaian" ertinya apa-apa pertikaian, tindakan, atau kontroversi lain antara anda dan Nano Medic Care mengenai Perkhidmatan atau perjanjian ini, sama ada dalam kontrak, waranti, tort, statut, peraturan, ordinan, atau apa-apa asas undang-undang atau saksama yang lain. "Pertikaian" akan diberi makna yang paling luas yang dibenarkan di bawah undang-undang.

 

Notis Pertikaian

Sekiranya berlaku pertikaian, anda atau Nano Medic Care mesti memberikan Notis Pertikaian yang lain, iaitu pernyataan bertulis yang menetapkan nama, alamat, dan maklumat hubungan pihak yang memberikannya, fakta yang menimbulkan pertikaian, dan pelepasan yang diminta. Anda mesti menghantar sebarang Notis Pertikaian melalui e-mel kepada: [email protected] Nano Medic Care akan menghantar sebarang Notis Pertikaian kepada anda melalui pos ke alamat anda jika kami memilikinya, atau sebaliknya ke alamat e-mel anda. Anda dan Nano Medic Care akan cuba menyelesaikan sebarang pertikaian melalui rundingan tidak rasmi dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh Notis Pertikaian dihantar. Selepas enam puluh (60) hari, anda atau Nano Medic Care boleh memulakan timbang tara.

 

Timbang Tara Mengikat

Jika anda dan Nano Medic Care tidak menyelesaikan sebarang pertikaian melalui rundingan tidak rasmi, sebarang usaha lain untuk menyelesaikan pertikaian itu akan dijalankan secara eksklusif dengan mengikat timbang tara seperti yang diterangkan dalam bahagian ini. Anda memberi hak untuk bersiar-ramai (atau mengambil bahagian sebagai ahli parti atau kelas) semua pertikaian di mahkamah di hadapan hakim atau juri. Pertikaian itu hendaklah diselesaikan dengan mengikat timbang tara mengikut peraturan timbang tara komersial Persatuan Timbang Tara Amerika. Mana-mana pihak boleh mendapatkan apa-apa pelepasan injunksi interim atau awalan dari mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, jika perlu untuk melindungi hak atau harta parti sementara menunggu penyelesaian timbang tara. Apa-apa dan semua kos, yuran, dan perbelanjaan undang-undang, perakaunan, dan lain-lain yang ditanggung oleh pihak yang lazim akan ditanggung oleh pihak yang tidak berkuatkuasa.

 

Penafian

Nano Medic Care tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan, kod atau apa-apa imprecision lain.

Nano Medic Care tidak memberikan jaminan atau jaminan.

Dalam apa jua keadaan, Nano Medic Care tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan khas, langsung, tidak langsung, berbangkit, atau sampingan atau apa-apa ganti rugi, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau kandungan Perkhidmatan. Syarikat berhak untuk membuat penambahan, pemusnahan, atau pengubahsuaian kepada kandungan Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

Perkhidmatan Penjagaan Nano Medic dan kandungannya disediakan "setakat yang ada" dan "seperti yang tersedia" tanpa sebarang waranti atau perwakilan dalam apa jua bentuk, sama ada secara nyata atau tersirat. Nano Medic Care adalah pengedar dan bukan penerbit kandungan yang dibekalkan oleh pihak ketiga; Oleh itu, Nano Medic Care tidak menjalankan kawalan editorial ke atas kandungan tersebut dan tidak membuat sebarang jaminan atau perwakilan mengenai ketepatan, kebolehpercayaan atau mata wang apa-apa maklumat, kandungan, perkhidmatan atau barangan yang disediakan melalui atau boleh diakses melalui Perkhidmatan Penjagaan Nano Medic. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Nano Medic Care secara khusus menafsirkan semua waranti dan perwakilan dalam mana-mana kandungan yang dihantar pada atau berkaitan dengan Perkhidmatan Penjagaan Nano Medic atau di tapak yang mungkin muncul sebagai pautan pada Perkhidmatan Penjagaan Nano Medic, atau dalam produk yang disediakan sebagai sebahagian daripada, atau sebaliknya berkaitan dengan, Perkhidmatan Penjagaan Nano Medic, termasuk tanpa sebarang waranti , kecergasan untuk tujuan tertentu atau pelanggaran hak pihak ketiga. Tiada nasihat lisan atau maklumat bertulis yang diberikan oleh Nano Medic Care atau mana-mana sekutunya, pekerja, pegawai, pengarah, ejen, atau sesuka hati akan mewujudkan jaminan. Maklumat harga dan ketersediaan adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Nano Medic Care tidak menjamin bahawa Perkhidmatan Penjagaan Nano Medic tidak akan terganggu, tidak rosak, tepat pada masanya, atau bebas ralat.

 

Hubungi Kami

Jangan teragak-agak untuk menghubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

 • Melalui E-mel: [email protected]
 • Melalui Nombor Telefon: +60695131111
 • Melalui Pautan ini: https://nmchealthcare.com.my
 • Melalui Alamat ini: 1-12, Tingkat 1, Jalan Indah 2, Taman Indah, 84000 Muar, Johor